Autokløtsj

Ved bare å berøre med en finger kan du aktivere bladkløtsjen og få full kraft fra motoren. Vipp bryteren i den andre retningen, og bladet stopper mens motoren går tilbake til tomgang.

Ikke tilgjengelig for LT15 og LT20.