• Image 1
    Image 2
    Image 3
    Image 4
    Image 5
    Image 6
h

PROFESJONELL SAGSERIE

Skjær ditt eget virke med sagbruksutstyr fra innstegsnivå opp til høyproduktivt profesjonelt nivå.

s

INDUSTRIELL SAGSERIE

Forbedre lønnsomheten med innovativt konstruerte sagbruksløsninger.

`

TILLEGGSUTSTYR FOR SKUREN

Utvid sagbrukets kapasitet med tilleggsutstyr.

q

SAGBLAD OG BLADVEDLIKEHOLD

Skjær hvilken som helst tresort trygt med et stort utvalg av bladtyper og profiler.