EG350 KANTVERK

HØYKAPASITET DOBBELTBLADET KANTVERK

SPØR OM PRIS

EG350 er en kraftig kantsag som med godt resultat kan produsere kantede bord fra større virkesbiter opp til 100 mm tykkelse og maksimere sagens produktivitet.

Drevne innmatnings- og utmatningsbånd fører bordene gjennom kantverket. Den flyttbare kontrollkonsollen har en knott for variabel matning som kan justere matehastigheten fra 0 opp til 20 m/min., avhengig av bordene som skal kantes.

EG350 er utstyrt med to sirkelsagblad som beveger seg inn og ut fra senter. Hvert 450 mm sagblad er drevet individuelt av en 8 kW elmotor – som gir nok kraft for rask bearbeiding av tykke løvtrehon til ferdige bord.

EG350 UTSTYR

EG350 circular blades

To sirkelsagblad
To 450 mm blad beveger seg inn og ut fra senter av maskinen.

EG350 Setworks

Dimensjonsinnstilling som tilleggsutstyr
Posisjonerer raskt og nøyaktig bladene for korrekt virkesdimensjon.

EG350 Electric motor

To elmotorer
2 x 8 kW elmotorer, en for hvert blad.

EG350 Laser

Laser som tilleggsutstyr
Tilleggslasere assisterer operatøren i å posisjonere materialene nøyaktig for maksimum utbytte.

EG350 Rollers

Drevne matebånd 
To toppruller av stål og innmatnings – og utmatningsbånd fører bordene gjennom kantverket.

Sawdust removal port

Fjerning av sagflis
Øvre og nedre sagflisutløp tillater omfattende sagflisutsug.

SPESIFIKASJONER

Kraftbehov
 Standard  2 x 8 kW elmotor 
 for hvert blad
Skurkapasitet
 Maks. matningsbredde  500 mm
 Maks. skjærebredde  400 mm
 Min. skjærebredde  60 mm
 Maks.skjæretykkelse  100 mm
 Min. skjæretykkelse  15 mm
 Min. bordlengde  1100 mm
Egenskaper og tilleggsutstyr
 Standard  2 sirkelsagblad
 Justerbar hastighet
 Sett med 2 lasere
 Dimensjonsinnstilling
Matesystem
 Antall drevne ruller  2
 Matesystem  0-20 m/min
Blad
 Diameter  400 mm
 Antall tenner  36
 Snittykkelse  4 mm
 Antall blad  2
 Bladtykkelse  4 mm
Kantverkets krav
 Normalt kraftforbruk 400 V 50 Hz 3Ph