TVS VERTIKAL SAG

TA BORT TO SIDER AV STOKKER, BLOKKER OG BAKHUN

SPØR OM PRIS

TVS (Dobbel vertikal sag) bruker blad med tynt sagsnitt for effektivt å ta bort de to vertikale sidene av stokker opp til 400 mm i diameter.  

TVS er kostnadseffektiv, flersidig, konstruert for høy ytelse, og bygd solid for mange års pålitelig innsats. TVS arbeider like bra som enkeltstående enhet eller innsatt i en eksisterende saglinje.

En flyttbar kontrollplass har alle styringer for matekjedens hastighet, snittbredde, laseraktivering og tilleggsutstyret dimensjonsinnstilling. Dimensjonsinnstillingen lagrer fem forskjellige forhåndsinnstilte bredder, som lar operatøren skifte skurdimensjoner raskt avhengig av stokkstørrelse, og derved reduseres behovet for å forhåndssortere stokkene.

Forskjellige typer matesystemer gjør TVS til en av de mest fleksible løsninger for å ta bort to sider fra rette stokker, krokete stokker, stokker med en flat overflate og bakhun fra 0-25 m per minutt.

Matekjeder for runde stokker

V matessystemet fører stokkene en om gangen gjennom TVS. Piggede nedholdere styrer stokken. Medbringeravstanden kan endres for å tilpasses standard stokklengder. Dette er et godt valg for rette stokker med standard lengder.
Piggkjede matesystemet med kraftige, piggede toppruller gir bedre stabilitet til stokken når den går gjennom TVS. Stokker kan lastes på matekjeden med liten eller ingen avstand mellom dem. Dette valget er ideelt for å øke produktiviteten ved rette og krokede stokker. Utmatningbenken har tre utførelser for håndtering av bakhun.


Sideskiver –pneumatisk opererte sidearmer som holder sidebordet mot stokken inntil ønsket droppsone nås. Armene åpner og frigjør de to sidebordene sammen.
Sideruller – spiralruller er montert langs begge sidene av utmatningsbordet, og når stokken blir skåret faller sidebordene ned på siderullene og blir etter hvert beveget utover til de faller ned på tverrtansportørbordet.
Økonomiversjonen  – denne benken har ingen spiralruller eller sideskiver, og sidebordene faller direkte ned på en tverrtransportør.

Matekjeder for virke som alt har en flat side

Skjæring av blokk - For oppdeling av virke som allerede har to flatskårne flater, finnes en flat matekjede med kraftige, piggede toppruller. Denne er vanlig å bruke når to TVS står sammen i linje.
Kanting av bakhun  - En annen populær anvendelse av TVS er for en gjenvinningslinje for bakhun. Store bakhun kan sendes gjennom TVS og så mates videre til en kløvsag eller flerhodet kløvsag.

TVS utstyr

Twin Heads

To skjærehoder
Skjær to sider av stokken i en gjennomkjøring.

LubeMizer

LubeMizer bladsmøring
Wood-Mizers industrielle bladsmøringssystem holder begge bladsidene rene under skur.

Hydraulic Tension

Hydraulisk bladstramming
Sentralisert strammesystem strammer begge bladene på en gang.

Standard V matekjede 
Enkel matekjedekonstruksjon for standard stokklengder. Nedholderruller holder stokken fast i posisjon.

Spiky Chain feed system

Piggkjedematning som tilleggsutstyr
Kombinasjon av kraftige piggruller med en pigget matekjede gir mer produktivitet og forbedret stabilitet for krokete stokker.

Flat Chain feed system

Flat matekjede som tilleggsutstyr
Den flate matekjeden med kraftige, piggede nedholdere er konstruert for å skjære virke som alt har en flat side.

Sawmill Bed Configuration Options

Dog feed table Spiky Chain Table Flat Chain Table
Standard V Feed Table Matning med piggkjede Matning med flat kjede
 Matehastighet for kjede 25 m/min 25 m/min
25 m/min
 Kjedetype Kjedematning (medbringere hver 56 cm) Matning med piggkjede Matning med flat kjede
 Type nedholder Nedholder med piggede ruller
Nedholder med kraftig piggede ruller Kraftige nedholderruller
Skurkapasitet
 Min. Log diameter 100 mm 100 mm 100 mm
 Max. Log diameter 400 mm 400 mm 400 mm
 Min. Log length 0.9 m 0.9 m 1.2 m (FT2.4)
1.5 m (FT3.6)
 Max. Log length 3.6 m 2.4 m (SC2.4)
3.6 m (SC3.6)
2.4 m (FT2.4)
3.6 m (FT3.6)
 Minimum skjærebredde 70 mm 70 mm 80 mm
 Maksimum skjærebredde 250 mm 250 mm 250 mm
Sawmill Dimensions
 Lengde 4.8 - 8.4 m 5.8 - 10.10 m 9.42 - 12.52 m
 Bredde 2 m 2 m 2 m
 Høyde 2.15 m 2.15 m 2.15 m
 Dust collection port size 150 mm 150 mm 150 mm

TVS videoer

SPESIFIKASJONER

Kraftbehov
 Standard 2 x 11 kW elektrisk
 Tilleggsutstyr 2 x 7.5 kW elektrisk
Blad
 Lengde 4.67 m
 Diameter 32-38 mm
 Båndhjulmaterialel Belagte stålhjul
 Båndhjuldiameter 600 mm
Skurkapasitet
 Min. stokkdiameter  100 mm
 Maks. stokkdiameter  400 mm
 Min. stokklengde  900 mm
 Maks. stokklengde  3600 mm
 Min. skjærebredde  70 mm 
 Maks. skjærebredde  250 mm 
Saghodets egenskaper og tilleggsutstyr
 Standard To skjærehoder
Hydraulisk bladstramming
LubeMizer bladsmøring
Manuell innstilling av hode
 Tilleggsutstyr Laser
Dimensjonsinnstilling
Elektrisk innstilling av hode
Sett med tilleggsruller
Sawmill Tables Options
 Standard Kilerem matning INN/UT matebord
 Tilleggsutstyr Piggkjede INN/UT matebord
Flatt bord INN/UT matebord
Stokkopplag
Bakhun overføringsbord

TVS versjoner

TVS Dog Feed
TVS MED V MATEBORD 

TVS Spiky Chain
TVS MED PIGGKJEDEBORD

TVS FT
TVS MED FLATKJEDEBORD