Dimensjonsinnstilling

Elektroniskedimensjonsinnstillingssystemer

Skur av virke på daglig basis krever en hel del måling og beregningsarbeid, som reduserer operatørens produktivitet. Wood-Mizers elektroniske dimensjonsinnstillingssystem fjerner gjetninger fra skuren, og øker utbytte og produktivitet. Ved å bruke et dimensjonsinnstillingssystem, behøver ikke operatøren utføre målingene og faktoren for hvor mye virke bladet tar bort. Alt han trenger er å stille inn en ønsket bordbredde og starte skuren.ACCUSET

Accuset øker betydelig den driftsfleksibiliteten som enkel dimensjonsinnstilling og PLS innstilling gir. I tillegg til 16 programmerbare minner for bordtykkelse, har systemet også fire driftsmodus. 


  • • Manuell modus - Systemet kjøres helt manuelt.
  • • Auto opp/ Auto ned modus - hver berøring av opp/ned bryteren hever eller senker hodet med det programmerte målet.
  • • Mønstermodus - 16 standard skurmønstre kan programmeres i systemet.
  • • Referansemodus - Systemet husker hodets posisjon ved det siste snittet som ble gjort på to sider av blokken. 

PLS Dimensjonsinnstilling 

PLS dimensjonsinnstilling er for sagbruk utstyrt med AC opp/ned motorer. Funksjonaliteten er veldig lik den som er på enkel dimensjonsinnstilling, med kapasitet for at operatøren kan programmere to dimensjoner, som kan velges med trykk på en knapp. Muligheten til å forhåndsprogrammere ofte brukte dimensjoner og kalle dem opp momentant, øker produktivitet og nøyaktighet, som i sin tur øker lønnsomheten for din skurvirksomhet. PLS innstilling har også øvre og nedre begrensning av hodet og innebygget kalkulator med referanse til benken, slik at du kan skjære en forhåndsinnstilt tykkelse helt ned til siste snitt.


SW-PLC2

SW-PLC2 innstilling er et tilleggsutstyr for sagen som automatisk senker saghodet til en forhåndsinnstilt snitthøyde. SW-PLC2 dimensjonsinnstilling er basert på en programmerbar logisk styring (PLS), en magnetmålestripe (som leser aktuelle saghodehøyder), et programmerbart kontrollpanel og en rotasjonshastighetsstyring brukt i asynkrone motorer.


SW dimensjonsinnstilling 

SW innstillingen øker produktiviteten og nøyaktigheten ved å bruke robust elektronikk for hurtig å posisjonere hodet for neste snitt. Kan leveres for både AC og DC sager, SW innstillingen er lett å bruke og lar deg skifte bordstørrelser veldig raskt, uten behov for å forhåndsprogrammere hver nødvendig dimensjon.