Wood-Mizer’s TITAN industrielle sagbrukslinje

By Wood-Mizer, Europe

 

TENKER DU PÅ EFFEKTIVITET? LÆR OM TITANS EGENSKAPER OG FORDELER.

TITAN industrielt sagbruksutstyr gir skjæreverktøy med høyt utbytte, enkel utforming, lav kostnad som kan prosessere tre uten sortering og barking. Wood-Mizers industrielle linjer har bevist sin suksess i et begrenset område med lavt energiforbruk. Dette er noen av hovedfordelene med TITAN-utstyr som gjør det mulig å generere profitt og betydelig øke effektiviteten for sagbruk med høyt volum.

Wood-Mizers industrielle team tilbyr utvikling av skreddersydde sagbrukslinjer globalt. Høykapasitets treprosesseringsprosjekter kan utvikles raskt takket være teamets globale erfaring med design, produksjon og installasjon på kundens lokaliteter.

TITAN sawmilling line example

 

Fordel 1. Økt stokkdiameter - opp til 45 cm

TITAN-linjen kan prosessere stokker opp til 45 cm i diameter, sammenlignet med de fleste konkurrentenes linjer med en maksimal grense på 35 cm. Stokker med større diameter er billigere og mer virke kan produseres fra en stokk. Sagbrukledere bør alltid se etter måter å redusere produksjonskostnadene på. TITAN-linjen gjør dette mulig ved å prosessere større og derfor billigere stokker.

Fordel 2. Ingen sortering av stokkene

TITAN-linjen kan prosessere stokker uten forhåndssortering med en diameter fra 15 cm til 45 cm. Uten sorteringsutstyr er det ingen tilleggsinvestering, ingen utgifter til energi eller personell som vedlikeholder utstyret, og ikke noe behov for ekstra plass der sorteringslinjen bør stå.

Fordel 3. Ingen lagring av stokker

Som et resultat av fraværet av stokksortering er innlastingssystemet for TITAN-linjen utformet til å fungere uten lagring av stokker. Der TITAN-linjen kan prosessere opp til 120 m3 med tømmer for hvert åttetimers skift er den daglige leveransen av stokker 4 biler på 30 m3 hver. En bil hver 2. time kan lastes rett inn på sagbrukets lastedekk som kan lagre opp til 60 m3 stokker.

Fordel 4. Ingen avbarker påkrevd

Med store besparelser i sortering, lagring og produksjonsplass kan TITAN-linjen også prosessere stokker med bark. Dette gir direkte tilsvarende arbeids- og energibesparelser såvel som kostnaden for linjen selv.

 

TITAN sawmilling line

 

Hvilke sagbruk er inkludert i en TITAN-linje?

TITAN linjer kan bygges i ulike oppsett som kan inkludere vertikale tvillingsagbruk, horisontale båndsager, kantsager / flerbladssager og transportsystem for materialene. Bredbåndssagbruk bruker 75-150 mm brede båndsagblader.

Wood-Mizer forbedrer TITAN-linjen med sikte på økt effektivitet og vekst, økt sagehastighet, reduserte arbeidskraftskostnader og “smartere” maskiner - som optimaliserer de hydrauliske systemene og motoreffekten for å redusere kostnaden for utstyret uten å gå på akkord med funksjonaliteten.

 

TITAN sawmilling line

 

Egenskaper ved TITAN-utstyr

Her er noen eksempler på TITAN sagbruk:

TITAN HR6000 twinband horisontal resaw

  • Industrielle horisontale båndsager HR4000 og HR6000 produseres i konfigurasjoner med ett eller to hoder og gir en rask innjustering av den ønskede bordstørrelsen innenfor 0,3 sekunder ved hjelp av et elektrisk servomotorsystem. Disse maskinene er i stand til å sage mer enn 20 tømmeremner per minutt (avhengig av lengde) med en matingshastighet på 40 m / min. Sagbrukene bruker brede båndblader med 100 mm eller 150 mm, senkede eller med Stellite-spisser.

TITAN EG800 manual boad edger

  • Industriell EG800 kantsag / flerbladssag er utstyrt med 4 sirkelsager som standard, med muligheten for å installere ytterligere sager. Med 4 sirkelsager kan EG800 behandle tømmer med opp til 40 mm tykkelse med en matingshastighet opp til 60 m/min, eller skjære stokker opp til 100 mm tykkelse med langsommere mating. EG800 gir en variabel matingshastighet. EG800 kan leveres med 30kW, 37kW, 45kW eller 55kW motor.

 

Wood-Mizer TITAN EA3000 Optimizing Edger

  • Det visuelt optimerte skannesystemet kan anvendes for å øke utbyttet og tømmerkvaliteten. Wood-Mizer TITAN EA3000 optimaliserende kantsag bruker avansert kameraskanningsteknologi for å oppnå høy presisjon og lavt svinn ved kanting av bord. Hele kantingsprosessen er automatisert – fra matingen av bordene til skanning og saging. Den kan håndtere opp til 20 bord per minutt.

 

Hver Wood-Mizer TITAN linje er designet for å møte spesifikke kundekrav på en optimal måte. Denne TITAN-linjen installert ved en polsk trebearbeidingsfabrikk omfatter et TV6000 vertikalt sagbruk med tvillingbånd og en hydraulisk stokksnuer (1), en MR3000 flerbladssag med et fas-sentreringsbord (2), en HR500 horisontal båndsag, et stokkdekk (3), et platetransportørdekk (4), en operatørplattform (5) og et transportbånd for sagflis (6) for hele linja.

TITAN sawmilling system layoutDersom du moderniserer et sagbruk eller planlegger å lage en moderne sagbrukslinje fra grunnen av, kontakt Adam Kubiak ved salgsavdelingen for TITAN industrielt utstyr for mer informasjon.