Elektronisk tykkelse justering

Skjæring av tømmer har alltid mye å gjøre med måling og aritmetikk, noe som bremser produksjonen. Den elektroniske kalkulatoren for beregningen av tykkelsen tar over disse oppgavene og sikrer med presisjon og hastighet et raskt arbeidsforløp.

Setworks
Setworks

SW10 datastillverk


Robust og rimelig beregning av kutt tykkelse for sag med forbrenning eller elektrisk motor. Det øker betydelig presisjonen og produktiviteten til sagen ved raskt og pålitelig justering av neste kutt.


Setworks

ACCUSET


Sammenlignet med SW10 og PLC Setworks, forbedrer Accuset justeringsalternativene, da den også har 4 drift moduser i tillegg til 16 programmerbare minner

• Manuell modus - systemet arbeider rent manuelt
• Auto opp/ auto ned modus - hver aktivering av høydejustering hever eller senker saghodet med den programmerte instillingen
• Mønstrings modus - 16 standard kutte tykkelser kan programmeres i minnet
• Referanse modus - systemet beholder den siste verdien som er angitt selv etter å ha vendet tømmeret. Det er praktisk når du kutter bokser.


Setworks

PLC SETWORK


Tilgjengelig for sag med elektrisk motor. To skjæretykkelser kan enkelt programmeres av operatøren og aktiveres med et knappetrykk. Muligheten til å lagre de mest brukte måtene gjør justering av saghodet betydelig enklere, mer presis og raskere. PLC Setwork kjenner øvre og nedre saghodegrense og har en innebygd datamaskin med referanse til sag benken. Dermed blir riktig høyde for det første kuttet automatisk, slik at selv den siste planken eller boksen har riktig tykkelse.


Setworks

SW PLC2


Det er en justering av skjæretykkelsen som automatisk senker saghodet på den innstilte måten. Det er en videre utvikling med flere funksjoner, slik at enda mer kompliserte skjæremønstre kan gjøres ferdig automatisk.

Barkfres

Barken til tømrene er ofte forurenset av sand og steiner. For å beskytte sagbåndet og forlenge dets levetid, anbefales det å bruke en barkfres som fjerner barken med smusset før skjæring. Dette sparer tid og kostnader fordi båndet ikke trenger behandlng så ofte. Spesielt anbefalt for tømrer som har blitt flyttet med vinsj. Forkutteren er disponibel for nesten alle sager. Bare til LX50 og LT15START at den ikke kan monteres
Hver LT15Classic og LT20 er forhåndskoblet for montering av en forkutter. Montering i etterkant er derfor ikke noe problem heller.

Debarker

LubeMizer bånd rengjøringssystem

Uten god bånd smøring er noen typer tre vanskelig å kutte, fordi harpiks/kvae, samt smuss og skit blir med båndet og minsker kuttekvaliteten samt sløver ned bladet. Gjennomløpsmengde stilles inn med en intervallbryter mellom to og ti l/t. I kontinuerlig drift kan ekstremt harpiksrike tresorter kuttes med opptil 38l/t. LubeMizer-systemet sprøyter begge sider av båndet slik at det smøres og rengjøres samtidig. Tilgjengelig fra LT40.

LubeMizer Additive –Biologisk nedbrytbart vann additiv . 400 ml per tankfylling sikrer optimal båndrengjøring. 1 liter konsentrat er tilstrekkelig til ca. 50 liter vann.

kr 99. -
LubeMizer

Tømmerhaker

Tømmerhaker er avgjørende for å arbeide med tømrer. De er tradisjonelle tømmerhogst verktøy og brukes til å snu, løfte og flytte tømrene. Tangen på våre vende haker har en spesielt stor åpning til å forhindre å gli av. Det 1,2 m lange håndtaket er laget av asketre. Tømmerhake er spesielt egnet når du arbeider med manuelle sag.

kr 1 250. -
Wendehaken

Saghode trekk

Beskytt investeringen din mot været med et deksel. Det er et deksel for nesten alle sagmodeller som dekker saghodet, motoren og, hvis du har dyktigheten, også kontrollpanelet. Dekselet er laget av en lett vevd folie, lik det du får i byggevarebutikker. Den er ikke egnet for veitransport. Presenningen hektes til sagen med minst 6 gummibånd.

kr 2 900. -
Sawmill Headef Cover

Laserviser

For sag som drives innendørs eller tilsvarende. En laserlinje indikerer hvor neste kutt vil finne sted.
Laserviseren kan ettermonteres til sag med 12V batteri (ikke disponibel for LT20, LT15, LT10 og LX50). Det anbefales ikke for utendørs arbeid fordi viseren er dårlig synlig der.

Laser

Elektrisk kopling

Den automatiske blad koblingen er en reell lettelse for saging med bensin eller dieselmotor. Med en liten bryterbevegelse kan du aktivere koplingen og sette i gang motoren. Hvis du trykker på bryteren i den andre retningen, stopper båndet og motoren går på tomgang.
Ikke disponibel for LT20, LT15, LT10 og LX50.

Clutch

Elektrisk høydejustering

Den elektriske høydejusteringen er standard for sagbruk fra LT15CLASSIC og er nødvendig for installasjon av datastillverk. Saghodet beveger seg opp eller ned ved å trykke på en knapp. Uten en stillverk for tykkelse er saghøyden fortsatt innstilt via skalaen på sagen.

Höhenverstellung

Elektrisk mating

Den elektriske mating forenkler saging når mange kutt skal gjøres og er standardutstyr fra LT20B-modeller (valgfritt utstyr for LT155CLASSIC). Justere hastigheten trinnløst med en bryter på panelet.

Sawmill Headef Cover

Benkforlengere

Mobile og stasjonære sagbruk fra Wood-Mizer kan skjøtes nesten ubegrenset. Det skilles mellom segmentsenger for LX50-, LX250- og LT15-serien og trapesformet benker, som finnes i LT20-serien, LT40-serien og LT70-serien.
Vi skiller også mellom manuelle forlengelser og hydrauliske forlengelser.

Verlängerung
LX50 Verlängerung

Fundament forlengelser for LX50-serien


Kuttelengden for disse maskinene kan også forlenges med 1,53 m lange ekstra segmenter.


LT15-Verlängerung

Benkforlengere for LT10-serien og LT15-serien


Segmenter på 1,95 m og 2,7 m er disponible for maskiner i LT10- og LT15-serien. Også her kan kuttelengden skjøtes nesten ubegrenset. Inkludert 2 sidestøtter og en stokk klemme per seksjon. Ben inkludert


Setworks

Benkforlengere for segmentbenker sag LT20B


Kuttelengden for disse maskinene kan også forlenges med 2 m lange ekstra segmenter.


Setworks

Benkforlengere for LT20-serien, LT40-serien og LT70-serien


De mobile og stasjonære sagbrukene i LT20-, LT40- og LT70-serien kan skjøtes likedan som andre modeller.
Her er det bare viktig å vurdere om du vil ha hydrauliske eller manuelle forlengelser. I tilfelle av et nytt kjøp, anbefales det å ta hydrauliske utvidelser, da ettermontering av hydrauliske forlengelser er svært dyrt og krever mye arbeitsinnssats. Her bør du bestemme direkte når du kjøper og tenke nøye gjennom den nødvendige kuttelengden. 
Hvis du allerede har en mobil eller stasjonær sag, kan du enkelt ettermontere manuelle forlengelser.

MANUELL TØMMERHÅNTERING
Kuttelengden på en Wood-Mizer-sag er ikke begrenset til rammelengden. Alle sagene kan skjøtes nesten vilkårlig med elementer på 1.8m, 3.6m eller 7.2m.
Benkforlengere brukes for å kutte særlig lang tømmer

HYDRAULISK TØMMERHÅNTERING
Hydrauliske benkforlengere er disponible for LT20-, LT40- og LT70 elektriske sag med Medium benker.