Personvernpolitikk

Vi respekterer din rett til personvern og tar ansvar for datasikkerhet, slik at dataene er beskyttet ved hjelp av allment anvendelige sikkerhetsstandarder.

Ved å godta denne politikken samtykker du til behandling av dine data.

I det følgende vil vi gi deg mer detaljert informasjon om hvordan vi behandler dine personlige data.

1. Innledende informasjon

 • Vi, det vil si Wood-Mizer Industries Sp. z o. o., ul. Nagórna 114, 62-600 Koło, Polen, telefon: 63 26 26 000,
 • Du, det vil si en kunde, en person som stilles spørsmål, en person som besøker vår nettside,
 • GDPR, det vil si regulativet til det europeiske parlamentet og Europarådet 2016/679 av 27. april 2016, Offisiell EU journal L.2016.119.1 av 4. Mai 2016, skal gjelde fra 25. Mai 2018 (heretter referert til som Regulativet).

2. Data administrator

Vi er administratoren av dine personlige data. Vi behandler dataene på basis av din forretningsaktivitet.

3. Tilsynsorgan

For tiden er tilsynsorganet for området personlige data i Polen generalinspektøren beskyttelse av personlige data. Du har rett til å inngi klage til tilsynsorganet.

4. Innsigelse til behandling

Du kan fremføre innsigelse til en spesifikk behandling av data– spesielt gjelder det for markedsføringsformål. Vi vil undersøke din innsigelses gyldighet. Hvis din innsigelse angår behandlingen av dine data for markedsføringsformål, vi vil etterkomme den, med mindre du samtidig eller under undersøkelsen av innsigelsen fastholder samtykke i behandlingen av dine data for markedsføringsformål. Du gir samtykke frivillig. Du kan alltid trekke tilbake helt eller delvis samtykke angående behandling av dine personlige data. Tilbaketrekning av et gitt samtykke påvirker ikke vår rett til å behandle dataene for formålet beskrevet i dette samtykket før det er trukket tilbake. Det er også mulig at vi i henhold til loven vil ha rett til å behandle dataene på et annet legalt grunnlag for andre formål..

5. Formål for behandling av data

Behandling av dine personlige data finner sted for kommersielle og markedsføringsmessige formål, samt for å besvare spørsmål sendt via nettskjemaer.

Basert på dine data, kan du bli underlagt en profileringsmekanisme som bruker din beliggenhet og informasjon om produktene du var interessert i. Profilering kan brukes til å alminneliggjøre noe av informasjonen som angis på nettstedet.

Vi bruker din e-postadresse og ditt fornavn for å sende deg nyhetsbrev. For å kunne motta nyhetsbrev, må du samtykke til det. Hvis du ikke ønsker å motta nyhetsbrev, må du avbestille via linken som følger hvert budskap.

6. Hvilke data behandler vi

Vi behandler de dataene du har skaffet oss i skjemaer, dvs. Data skaffet på en åpen måte (fornavn, etternavn, e-postadresse, telefonnummer, adresse og andre data som inngår i nettskjemaene). Ve kan også behandle automatisk innsamlede data fra nettsøk (stedsangivelse, IP adresse og andre data sendt av nettservere.).

7. Tredje part som vi kan gi dine data til

Data kan gis kun og eksklusivt til autoriserte vesener. Personlige data forsynes til tredje part for følgende formål:

 • Behandling av dataskjemaer,
 • Automatisering av oppgaver,
 • e-post markedsføring,
 • Innsamling av statistisk informasjon,
 • dataanalyse.

8. Hvor lenge vil vi lagre dine data

Tiden det tar å behandle dine data avhenger av hvilket formål de er innhentet for, formålet med å behandle dem, lovreglene samt ditt samtykke og dine andre erklæringer. Dine personlige data vil være lagret til tiden kommer for å tilbakekalle samtykket for behandling av dine personlige data.

9. Dine rettigheter

 • Du har rett til å kreve fra oss tilgang til dine personlige data samt til å korrigere dem, hvis de ikke overensstemmer med de faktiske forhold og, i tilfeller som loven gjør det mulig, å fjerne dem eller å begrense behandlingen av dem.
 • Du har rett til å fremføre en innsigelse til behandlingen av dine data. Vi vil undersøke en slik innsigelse.
 • Du vil ha rett til å overføre data eller å skaffe deg kopier av data, men denne retten kan ikke motsatt påvirke rettigheter eller friheter for andre personer, medregnet forretningshemmeligheter eller åndsverk, og det vil bli iverksatt i det teknisk mulige spillerom.
 • Du har rett til å kontakte personen som behandler saker som angår beskyttelse av personlige data. Du kan sende korrespondanse til vår adresse eller direkte til den kompetente personen abi@comp-net.pl.

POLITIKK ANGÅENDE INFORMASJONSKAPSLER

Nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies). Dette er små tekstfiler sendt av nettserveren og lagret i nettleseren. Etter at nettstedet besøkes igjen, leses informasjonen av serveren som laget den. De innsamlede data brukes for å forbedre driften av IT systemet som er ansvarlig for nettsidens drift og for å skreddersy innholdet for brukerens preferanser.

På vårt nettsted kan vi benytte følgende typer informasjonskapsler:

 • Periode cookies er filer som er midlertidig lagret i nettleserens minne, og som beholdes inntil perioden er over.
 • Fastholdte cookies er filer som forblir i nettleserens minne så lenge som tillatt av nettleserens innstillinger valgt av brukeren.
 • Egne cookies som kommer direkte fra en besøkt nettside.
 • Eksterne cookies som kommer fra en ekstern nettside, annen enn den besøkte nettside.
 • Konfigurasjonscookies tillater å stille inn funksjoner og tjenester på nettsiden.
 • Essensielle cookies tillater å bruke tjenestene som er tilgjengelige på nettsiden.
 • Funksjonelle cookies tillater å lagre de av nettsidens funksjonaliteter som brukeren foretrekker.
 • Reklame cookies tillater å legge ut bekjentgjørende innhold tilpasset brukerens interesser.

For tiden benytter ikke nettsiden alle de over nevnte filene, imidlertid forbeholder vi oss retten til når som helst å bruke dem.

Brukere av nettsiden kan endre innstillingen av cookies når som helst. Detaljert informasjon om mulighetene og måter å behandle cookies på er tilgjengelig i innstillingene til din nettleser.

Å slå av bruken av cookies kan føre til vanskeligheter i bruken av visse tjenester på våre nettsider, spesielt de som krever at brukeren er innlogget. Å slå av at man godtar cookies resulterer ikke I tap av tilgang til innholdet.

Et abonnement indikerer ditt samtykke i å få e-post oppdateringer fra Wood-Mizer og aksept for Wood-Mizers vilkår for personvernpolitikk.

Å fylle ut dette skjemaet indikerer at du er innforstått med vilkårene i Wood-Mizers personvernpolitikk.