Tregulv

Fra saging av rå tømmer til høvling av ferdig gulv – dette kan man gjøre med Wood-Mizer sine produkter

Rett utenfor Edinburgh, Skottland, har Sandy Crook trukket seg ut av sin heltids tømmer hogst hverdag for å tilbringe mer tid med det han virkelig liker, Nemlig se at tømmer ble til sluttprodukter. Med sine komplette maskiner av Wood-Mizer sagbruk og nye MP360 høvler / fres, kan han gjøre alt i huset.

Privacy Policy