Justering av bladstyrevalser

By Wood-Mizer, Europe

Bladstyrings valser gir ekstra presisjon og stabilitet til båndsagbladet mens du skjærer. De kontrollerer også bladposisjonen i forhold til sagbrukssjiktet. For å sjekke om bladføringsrullene er riktig satt, bruk en spesiell linjal som fulgte med sagbruket.

Ruller skal skape spenning og presse bladet 6mm nedover. Følg disse trinnene for å stille inn bladstyringsrullene:

1. Løsne rullene slik at de ikke trykker på bladet.
2. Juster bladspenningen slik den beskriver i manualen til sagbruk. (Ca 1100 PSI)
3. Mål avstanden fra sagbrukssjiktet til bladet (for eksempel er det 250 mm).
4. Mens bladet er strammet, setter du rullene slik at de trykker bladet 6mm nedover (i dette eksemplet skal avstanden mellom sengen og bladet være 244 mm).
5. Forsikre deg om at baksiden av bladet etter berøringen av rullene ikke berører kanten på rullen - det skal være minst 4 mm spalte.

Blade Guide Rollers Adjustment