I 1982 startet Wood-Mizer fra en beskjeden start – i en garasje i Indiana, USA. Donald Laskowski og Daniel Tekulve hadde en ide om en mer effektiv måte å skjære stokker til anvendbar trelast. De skapte noe nytt og nye muligheter ble synlig. Plutselig kunne hvem som helst produsere sitt eget virke lett og økonomisk, og en revolusjon begynte for trelastprodusenter over hele verden. En fabrikk, bygd opp i Indianapolis, produserte senere over 2 500 sager på bare 5 år. Den billige sagen, som leverte trelast av en kvalitet som normalt ble forbundet med dyrere sager, ble en suksess!

Den transportable sagindustrien vokste og kunder forlangte sager med høyere produktivitet. Wood-Mizer svarte med å lansere Super-serien i 1997. Den neste sagen var LT15 – den minste som ble tilbudt av Wood-Mizer på den tiden.

I dag er Wood-Mizer et dynamisk og moderne internasjonalt selskap. Europa, Asia og Afrika er alle betjent fra det europeiske hovedkvarteret. Drevet i henhold til ISO 9001:2008 standarder, sysselsetter det moderne anlegget mer enn 300 mennesker. I 2007 ble en nytt bygg på 2 400 m2 for sagbladproduksjon fullført, for å kunne installere flere bladlinjer samt frigjøre plass i bygningen for produksjon av sager.

I 2012-2013 ble to nye bygg fullført, som ga mer enn 4 200 m2 plass til produksjon og kontor. En større produksjonsbygning og en bygning for kundeservice og verksted sto ferdig.

Wood-Mizers servicesentre er økende, med representanter i mer enn 100 land.

I løpet av mer enn 30 år i verdensomspennende virksomhet har Wood-Mizer produsert mer enn 60 000 sager pluss en stor portefølje av tilhørende trebearbeidende utstyr.